Main menu

Zahvalnice za vjenčanja magneti

Zahvalnice za vjenčanja magneti, otvarači, ogledala

Širok izbor magnetnih zahvalnica za vjenčanja i kao reklama, moguce otisnuti i vlastite fotografije.

Izrada prema vlastitim željama: fotografija, crtež, logotip

Cijene ovise o količini a kreču se od 8 kn/kom (1,07) ovisno o količini